روشهای درمانی منیسک زانو آسیب دیده -بخش1

 روشهای درمانی منیسک زانو آسیب دیده :
• استفاده از داروهای ضد التهاب برای کاهش تورم به دنبال صدمه منیسک
• 
انجام فیزیوتراپی
• 
کاهش سطح فعالیت و اعمال نیرو روی زانوی صدمه دیده برای بهبودی آن
• 
استفاده از روش جراحی باز روی زانو برای برداشتن یا ترمیم منیسک ویا جراحی آرتروسکوپی.

ادامه دارد....

 

/ 0 نظر / 10 بازدید